keyboard_arrow_up
incasso.jpg

SEPA INCASSO Contributie DECEMBER 2018

De incasso-inning voor de contributie maand <span style='color:red'><b>DECEMBER</b></span> zal <b></b> op <b><font color='blue'>dinsdag 18 december a.s.</font></b> worden afgeschreven van uw bankrekening.

<font color='#0070AC'>Voor de jeugdleden van de Dolfijnen zal er tot nader bericht geen contributie worden geïncasseerd. Dit in afwachting van het beschikbaar komen van trainers voor deze doelgroep.</font>

</b> Wilt u zorgen dat de afschrijving ongehinderd plaats kan vinden.

Indien op eerdere (contributie) inningen storneringen zijn geweest, worden deze met een aparte inning later ook weer <font color='red'>OPNIEUW</font> aangeboden, tenzij u deze contributie inmiddels zelf heeft overgemaakt. Wilt u zorgen dat de afschrijving ongehinderd plaats kan vinden.

Informatie over de tarieven kunt u vinden op onze website.
Via deze <a href='http://www.mysbc.nl/downloads/Contributie seizoen 2018-2019 Goedgekeurd ALV op 9 april 2018.pdf' target='_blank'>link</a> kunt u de nieuwe tarieven inzien/downloaden voor het komende zwemseizoen 2018-2019, dat loopt van 1 augustus 2018 t/m 31 juli 2019.

Met vriendelijke groet,
Frans E. Leusink, administrateur

<b>Planning komende maandinningen:</b>

Contributie december 2018: 18 december
Contributie januari 2019: omstreeks 11 januari
Contributie februari 2019: omstreeks 8 februari
Contributie maart 2019: omstreeks 8 maart